Łuszczycowe zapalenie stawów a renta

2020-11-24
Łuszczycowe zapalenie stawów a renta

Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba przewlekła, zaliczana do grupy chorób autoimmunologicznych. Badania pokazują, że w ciężkich przypadkach może ona prowadzić do niepełnosprawności ruchowej. W Polsce zmaga się z nią ok. 44 tys pacjentów, czyli ok. 20-40 proc. wszystkich osób chorujących na łuszczycę.

Charakterystycznymi objawami ŁZS jest poranna sztywność stawów, która ustępuje w miarę upływu dnia - szczególnie po wysiłku fizycznym. W przeciwieństwie do innych chorób o podłożu reumatoidalnym u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów częściej diagnozuje się palce kiełbaskowate oraz zapalenie przyczepów ścięgnistych.

Łuszczycowe zapalenie stawów a renta

Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba, która powinna być szybko zdiagnozowana i leczona. Międzynarodowe towarzystwa reumatologiczne rekomendują, aby czas od wystąpienia pierwszych objawów choroby do postawienia diagnozy nie był dłuższy niż 12 tygodni. Tymczasem z prowadzonych w Polsce statystyk wynika, że średni czas rozpoznania choroby i jej leczenia wynosi u nas prawie 2 lata.

Mitem jest, że łuszczycowe zapalenie stawów dotyczy głównie osób starszych. Lekarze dermatolodzy i reumatolodzy podkreślają, że w rzeczywistości choroba dotyka głównie ludzi młodych między 30 a 50 rokiem życia. Częściej zmagają się z nią kobiety niż mężczyźni. Charakteryzuje się ona okresami remisji i zaostrzeń objawów, którym towarzyszy ból związany ze zesztywnieniem stawów i ograniczoną mobilnością. Może to wpływać na zaburzenia sprawności fizycznej, a w efekcie problemy z poruszaniem a nawet wykonywaniem codziennych obowiązków.

Późno zdiagnozowane i nieprawidłowo leczone łuszczycowe zapalenie stawów może prowadzić do zniszczenia stawów, kości i więzadeł. Wiąże się też z niebezpiecznymi dla zdrowia i życia powikłaniami. Choroba może być jednym z czynników powodujących trwałą niepełnosprawność ruchową.

Problemy z szybką diagnostyką, wydłużony czas dostania się do specjalisty oraz ograniczone możliwości związane ze stosowaniem nowoczesnych terapii lekowych - to wszystko może wpływać na zaostrzanie się łuszczycowego zapalenia stawów. Część pacjentów, szczególnie tych dotkniętych ciężką postacią choroby, decyduje się na przejście na rentę czy zasiłek.

Łuszczycowe zapalenie stawów - jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą uzyskać osoby, które nie mogą wykonywać pracy zarobkowej z powodu złego stanu zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że przysługuje ona osobom, które częściowo lub całkowicie utraciły możliwość pracowania.

Określa również warunki jakie należy spełnić aby móc się starać o świadczenie. Zalicza do nich m.in.

  • niezdolność do pracy,
  • wymagany lub odpowiedni do wieku staż ubezpieczenia,
  • niezdolność do pracy powstała w czasie okresu składkowego lub nieskładkowego.

Łuszczycowe zapalenie stawów nie jest chorobą zawodową czy parazawodową - nie jest bowiem schorzeniem, w którego powstaniu brały udział czynniki środowiskowe stanowiące jeden z możliwych czynników ryzyka wpływających na pojawienie się choroby. Przykładową chorobą parazawodową jest np. przewlekłe zapalenie okołostawowe barku, które mogło powstać w wyniku pracy z uniesionymi do góry rękami.

Według danych ZUS, choroby reumatyczne należą do najpopularniejszych chorób powodujących niezdolność do pracy zaraz po chorobach układu krążenia oraz zaburzeniach psychicznych. Jeżeli zmagasz się z łuszczycowym zapaleniem stawów i ból utrudnia Tobie wykonywanie pracy zarobkowej, skontaktuj się z ZUS i dowiedz się jakie świadczenia Tobie przysługują.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2020

Polecane

pixel