Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FEBUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Febumed Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Jest ona zgodna z obowiązującą od 25.05.2018 r. RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • przepisy prawa,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • zawarte przez Ciebie umowy,
 • Twoja zgoda.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Febumed Sp. z o.o. z siedzibą i adresem przy ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Możesz się z nami kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: Febumed Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”
 • przez e-mail: ochrona.danych@febumed.pl

DANE OSOBOWE

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • obsłużenia reklamacji lub opinii, jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizacji Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring kliniki),
 • realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi jak np. laboratoria, lekarze, kurierzy
 • obsługi sprzedaży towarów, przy czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z działalnością naszych sklepów internetowych zawarte są w odpowiednim Regulaminie Sklepu.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania. Jednakże usunięcie danych osobowych („Bycie zapomnianym”) nie jest możliwe w przypadku usług medycznych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami:

 • listownie na adres: Febumed Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”
 • przez e-mail: ochrona.danych@febumed.pl

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES) I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są Google Analytics i Remarketing, usługi firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics oraz Google Remarketing wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez nasz serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Na naszych stronach mogą być również wykorzystywane narzędzia podobne technologicznie do opisanych powyżej, służące do analiz statystycznych, ułatwienia integracji stron www z portalami społecznościowymi, zwiększenia bezpieczeństwa serwisu.

Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Każdy ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Można w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze.

Materiały reklamowo – promocyjne, które wysyłamy, dotyczą  jedynie naszych własnych produktów i usług.  

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Febumed Sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane.

Febumed Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Nasz serwer jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

Febumed Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych firmom trzecim, a jedynie:

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Febumed Sp. z o.o.,

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Twoje dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania – np. do czasu odwołania Twojej zgody lub do upływu okresu przedawnienia w przypadku zawarcia umowy.

Dane medyczne przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29) a po upływie tych terminów wydane pacjentowi  lub innej osobie upoważnionej, a w przypadku braku dyspozycji w tym zakresie – trwale zniszczone.

Febumed Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

pixel